القائمة

Icon Boxes

[cmsmasters_row data_shortcode_id=”ba50bdc5f2″ data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”70″ data_padding_bottom=”50″ data_resp_vert_pad=”true” data_padding_bottom_mobile_h=”20″ data_padding_bottom_mobile_v=”20″][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”df9197aabc”][cmsmasters_heading shortcode_id=”edfc6bcc91″ type=”h2″ font_weight=”normal” font_style=”normal” text_align=”left” margin_bottom=”-40″ animation_delay=”0″]Centred box with icon above the title[/cmsmasters_heading][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_shortcode_id=”279d8ec4d0″ data_padding_bottom=”0″ data_padding_top=”0″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/3″ data_shortcode_id=”a052623092″][cmsmasters_icon_box shortcode_id=”b90dd2b13b” box_type=”cmsmasters_icon_top” title=”Fully Responsive ” heading_type=”h3″ box_icon_type=”icon” box_icon=”cmsmasters-icon-print-3″ box_icon_size=”30″ box_icon_space=”40″ box_icon_border_width=”0″ box_icon_border_radius=”50%” box_border_width=”2″ box_border_radius=”5px” animation_delay=”0″]

Lorem ipsum dolor sit amet, ectetur adipiscing elit. Phasellus sagittis semper tortor. Nam porta leo ut suscipit. Nam porta leo ut suscipit.

[/cmsmasters_icon_box][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/3″ data_shortcode_id=”0ef6eb2eb1″][cmsmasters_icon_box shortcode_id=”136c80e4f4″ box_type=”cmsmasters_icon_top” title=”Free Plugins Included” heading_type=”h3″ box_icon_type=”icon” box_icon=”cmsmasters-icon-folder-alt” box_icon_size=”30″ box_icon_space=”40″ box_icon_border_width=”0″ box_icon_border_radius=”50%” box_border_width=”2″ box_border_radius=”5px” animation_delay=”0″]

Lorem ipsum dolor sit amet, ectetur adipiscing elit. Phasellus sagittis semper tortor. Nam porta leo ut suscipit. Nam porta leo ut suscipit.

[/cmsmasters_icon_box][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/3″ data_shortcode_id=”a6ec58610f”][cmsmasters_icon_box shortcode_id=”e00cc7af73″ box_type=”cmsmasters_icon_top” title=”Pixel-Perfect Design” heading_type=”h3″ box_icon_type=”icon” box_icon=”cmsmasters-icon-book-2″ box_icon_size=”30″ box_icon_space=”60″ box_icon_border_width=”0″ box_icon_border_radius=”50%” box_border_width=”2″ box_border_radius=”5px” animation_delay=”0″]

Lorem ipsum dolor sit amet, ectetur adipiscing elit. Phasellus sagittis semper tortor. Nam porta leo ut suscipit. Nam porta leo ut suscipit.

[/cmsmasters_icon_box][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_shortcode_id=”61b7ef6433″ data_padding_top=”0″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”b4317dfa26″][cmsmasters_divider shortcode_id=”e34e924b15″ width=”long” height=”1″ style=”solid” position=”center” margin_top=”45″ margin_bottom=”65″ animation_delay=”0″][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_shortcode_id=”01ca78bb17″ data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”20″][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”9343005736″][cmsmasters_heading shortcode_id=”0c9b215ae6″ type=”h2″ font_weight=”normal” font_style=”normal” text_align=”left” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ animation_delay=”0″]Box with icon at the left of[/cmsmasters_heading][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_shortcode_id=”99358b2df6″ data_width=”boxed” data_color=”default” data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”0″][cmsmasters_column data_width=”1/3″ data_shortcode_id=”1180d0e16f”][cmsmasters_icon_box shortcode_id=”d29f8f1c44″ box_type=”cmsmasters_icon_box_left” title=”Fully Responsive” heading_type=”h3″ box_icon_type=”icon” box_icon=”cmsmasters-icon-print-3″ box_icon_size=”30″ box_icon_space=”65″ box_icon_border_width=”0″ box_icon_border_radius=”50%” box_border_width=”0″ box_border_radius=”5px” box_bg_color=”rgba(255,255,255,0)” animation_delay=”0″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sagittis semper tortor.Nam porta leo ut felis suscipit.Nam porta leo ut felis suscipit.

[/cmsmasters_icon_box][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/3″ data_shortcode_id=”e018e8c35e”][cmsmasters_icon_box shortcode_id=”a6ee3f4c66″ box_type=”cmsmasters_icon_box_left” title=”Free Plugins Included” heading_type=”h3″ box_icon_type=”icon” box_icon=”cmsmasters-icon-folder-alt” box_icon_size=”30″ box_icon_space=”65″ box_icon_border_width=”0″ box_icon_border_radius=”50%” box_border_width=”0″ box_border_radius=”5px” box_bg_color=”rgba(255,255,255,0)” animation_delay=”0″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sagittis semper tortor.Nam porta leo ut felis suscipit.Nam porta leo ut felis suscipit.

[/cmsmasters_icon_box][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/3″ data_shortcode_id=”a1dc3853d3″][cmsmasters_icon_box shortcode_id=”5ed5d69650″ box_type=”cmsmasters_icon_box_left” title=”Pixel-Perfect Design” heading_type=”h3″ box_icon_type=”icon” box_icon=”cmsmasters-icon-map-2″ box_icon_size=”30″ box_icon_space=”65″ box_icon_border_width=”0″ box_icon_border_radius=”50%” box_border_width=”0″ box_border_radius=”5px” box_bg_color=”rgba(255,255,255,0)” animation_delay=”0″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sagittis semper tortor.Nam porta leo ut felis suscipit.Nam porta leo ut felis suscipit.

[/cmsmasters_icon_box][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_shortcode_id=”be6b917163″ data_width=”boxed” data_color=”default” data_padding_top=”0″][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”94b9564fb8″][cmsmasters_divider shortcode_id=”7be200660c” width=”long” height=”1″ style=”solid” position=”center” margin_top=”15″ margin_bottom=”70″ animation_delay=”0″][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_shortcode_id=”8e759005a5″ data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”40″][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”3cf3569cf1″][cmsmasters_heading shortcode_id=”055e38ca8b” type=”h2″ font_weight=”normal” font_style=”normal” text_align=”left” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ animation_delay=”0″]Box with icon before title[/cmsmasters_heading][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_shortcode_id=”f2e2057f69″ data_padding_bottom=”0″ data_padding_top=”0″ data_color=”default” data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/3″ data_shortcode_id=”54dd25d1f9″][cmsmasters_icon_box shortcode_id=”1cf6b0d1c0″ box_type=”cmsmasters_icon_heading_left” title=”Fully Responsive” heading_type=”h3″ box_icon_type=”icon” box_icon=”cmsmasters-icon-print-3″ box_icon_size=”35″ box_icon_space=”60″ box_icon_border_width=”0″ box_icon_border_radius=”50%” box_border_width=”2″ box_border_radius=”5px” animation_delay=”0″]

Lorem ipsum dolor sit amet, ectetur adipiscing elit. Phasellus sagittis semper tortor. Nam porta leo ut suscipit. Nam porta leo ut suscipit.

[/cmsmasters_icon_box][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/3″ data_shortcode_id=”6aef0e3efc”][cmsmasters_icon_box shortcode_id=”4b65ed308c” box_type=”cmsmasters_icon_heading_left” title=”Free Plugins Included” heading_type=”h3″ box_icon_type=”icon” box_icon=”cmsmasters-icon-folder-alt” box_icon_size=”35″ box_icon_space=”60″ box_icon_border_width=”0″ box_icon_border_radius=”50%” box_border_width=”2″ box_border_radius=”5px” box_bd_color=”#eaeaea” animation_delay=”0″]

Lorem ipsum dolor sit amet, ectetur adipiscing elit. Phasellus sagittis semper tortor. Nam porta leo ut suscipit. Nam porta leo ut suscipit.

[/cmsmasters_icon_box][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/3″ data_shortcode_id=”9e1cdbce42″][cmsmasters_icon_box shortcode_id=”54f3491856″ box_type=”cmsmasters_icon_heading_left” title=”Pixel-Perfect Design” heading_type=”h3″ box_icon_type=”icon” box_icon=”cmsmasters-icon-layers” box_icon_size=”35″ box_icon_space=”60″ box_icon_border_width=”0″ box_icon_border_radius=”50%” box_border_width=”2″ box_border_radius=”5px” animation_delay=”0″]

Lorem ipsum dolor sit amet, ectetur adipiscing elit. Phasellus sagittis semper tortor. Nam porta leo ut suscipit. Nam porta leo ut suscipit.

[/cmsmasters_icon_box][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_shortcode_id=”12783cf663″ data_width=”boxed” data_color=”default” data_padding_top=”0″][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”4ae7ae85cc”][cmsmasters_divider shortcode_id=”c9ce819a76″ width=”long” height=”1″ style=”solid” position=”center” margin_top=”70″ margin_bottom=”65″ animation_delay=”0″][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_shortcode_id=”1a53dac8cd” data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”20″][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”f88ede1b69″][cmsmasters_heading shortcode_id=”9116319e6b” type=”h2″ font_weight=”normal” font_style=”normal” text_align=”left” margin_top=”0″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]Box with icon at the left top of[/cmsmasters_heading][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_shortcode_id=”a54bb780da” data_padding_bottom=”60″ data_padding_top=”0″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/3″ data_shortcode_id=”21df3c9a5c”][cmsmasters_icon_box shortcode_id=”c436a9b040″ box_type=”cmsmasters_icon_box_left_top” title=”Fully Responsive” heading_type=”h3″ box_icon_type=”icon” box_icon=”cmsmasters-icon-print-3″ box_icon_size=”25″ box_icon_space=”60″ box_icon_border_width=”0″ box_icon_border_radius=”50%” box_border_width=”1″ box_border_radius=”7px” animation_delay=”0″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sagittis semper tortor.Nam porta leo ut felis suscipit.Nam porta leo ut felis suscipit.

[/cmsmasters_icon_box][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/3″ data_shortcode_id=”2b229b5776″][cmsmasters_icon_box shortcode_id=”684b2e3d72″ box_type=”cmsmasters_icon_box_left_top” title=”Free Plugins Included” heading_type=”h3″ box_icon_type=”icon” box_icon=”cmsmasters-icon-folder-alt” box_icon_size=”25″ box_icon_space=”60″ box_icon_border_width=”0″ box_icon_border_radius=”50%” box_border_width=”1″ box_border_radius=”7px” animation_delay=”0″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sagittis semper tortor.Nam porta leo ut felis suscipit.Nam porta leo ut felis suscipit.

[/cmsmasters_icon_box][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/3″ data_shortcode_id=”4dec6a1b71″][cmsmasters_icon_box shortcode_id=”701ee187db” box_type=”cmsmasters_icon_box_left_top” title=”Pixel-Perfect Design” heading_type=”h3″ box_icon_type=”icon” box_icon=”cmsmasters-icon-book-2″ box_icon_size=”25″ box_icon_space=”60″ box_icon_border_width=”0″ box_icon_border_radius=”50%” box_border_width=”1″ box_border_radius=”7px” animation_delay=”0″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sagittis semper tortor.Nam porta leo ut felis suscipit.Nam porta leo ut felis suscipit.

[/cmsmasters_icon_box][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]